Trung tâm báo cháy 2 loop, 127 địa chỉ/loop, nguồn 5.25A (mở rộng 4 loop); model: LA302H1-10

Trung tâm báo cháy 2 loop, 127 địa chỉ/loop, nguồn 5.25A (mở rộng 4 loop); model: LA302H1-10

SKU:LA302H1-10
55,000,000₫

Mô tả

Trung tâm báo cháy 2 loop, nguồn 5.25A (mở rộng 4 loop); model: LA302H1-10