BÌNH CHỮA CHÁY EVERSAFE

 Bình chữa cháy bọt Foam vỏ thép  Bình chữa cháy bọt Foam vỏ thép
660,000₫
 Bình chữa cháy khí CO2 5kg  Bình chữa cháy khí CO2 5kg
1,980,000₫
 Bình foam chữa cháy 9L  Bình foam chữa cháy 9L
1,990,000₫