Sản phẩm khuyến mãi

-8%
 Bình chữa cháy bột 35kg - Model MFTZL35  Bình chữa cháy bột 35kg - Model MFTZL35
1,900,000₫ 2,065,000₫
-24%
 Bình chữa cháy bột 4kg  Bình chữa cháy bột 4kg
189,000₫ 250,000₫

Bình chữa cháy bột 4kg

189,000₫ 250,000₫

 Bình chữa cháy CO2 3kg - Model MT3  Bình chữa cháy CO2 3kg - Model MT3
600,000₫
 Bình chữa cháy CO2 5kg - Model MT5  Bình chữa cháy CO2 5kg - Model MT5
810,000₫