Phụ kiện rời

 Bồ cào PCCC Bồ cào PCCC
198,000₫

Bồ cào PCCC

198,000₫

 Bộ đàm PCCC Bộ đàm PCCC
690,000₫
 Búa phá kính Búa phá kính
200,000₫
 Búa tạ PCCC Búa tạ PCCC
250,000₫

Búa tạ PCCC

250,000₫

 Cáp đồng bọc (Mét) Cáp đồng bọc (Mét)
165,000₫
 Cáp đồng trần (Kg) Cáp đồng trần (Kg)
450,000₫
 Câu liêm PCCC Câu liêm PCCC
239,000₫
 Chạc 2 (1DN65 x 2DN50) Chạc 2 (1DN65 x 2DN50)
1,200,000₫
 Chạc 3 (2 DN65 - 2 DN50) Chạc 3 (2 DN65 - 2 DN50)
3,300,000₫
 Cuộn vòi chữa cháy Dragon 20 mét Cuộn vòi chữa cháy Dragon 20 mét
550,000₫
-19%
 Cuộn vòi chữa cháy Korea Standard Cuộn vòi chữa cháy Korea Standard
770,000₫ 950,000₫
 Cuộn vòi chữa cháy Tomoken Cuộn vòi chữa cháy Tomoken
1,030,000₫
 Đầu trụ chữa cháy 2 họng DN65 (VN) Đầu trụ chữa cháy 2 họng DN65 (VN)
1,400,000₫
 Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100 Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100
2,300,000₫
 Đầu trụ chữa cháy V DN 65-114-65 Đầu trụ chữa cháy V DN 65-114-65
1,500,000₫