Dụng cụ thoát hiểm

 Búa tạ PCCC  Búa tạ PCCC
250,000₫

Búa tạ PCCC

250,000₫

 Câu liêm PCCC  Câu liêm PCCC
239,000₫
 Kìm cộng lực PCCC  Kìm cộng lực PCCC
495,000₫
 Rìu cứu nạn  Rìu cứu nạn
330,000₫
 Xà beng PCCC  Xà beng PCCC
300,000₫

Xà beng PCCC

300,000₫

 Xẻng xúc cát chữa cháy  Xẻng xúc cát chữa cháy
220,000₫