CUỘN VÒI, LĂNG PHUN

 Cuộn vòi chữa cháy Dragon 20 mét  Cuộn vòi chữa cháy Dragon 20 mét
550,000₫
-19%
 Cuộn vòi chữa cháy Korea Standard  Cuộn vòi chữa cháy Korea Standard
770,000₫ 950,000₫
 Cuộn vòi chữa cháy Tomoken  Cuộn vòi chữa cháy Tomoken
1,030,000₫
 Lăng phun chữa cháy  Lăng phun chữa cháy
120,000₫
 Phụ kiện  Phụ kiện
2,750,000₫

Phụ kiện

2,750,000₫

-1%
 Vòi chữa cháy Rulo Hose Reel  Vòi chữa cháy Rulo Hose Reel
3,950,000₫ 4,000,000₫

Vòi chữa cháy Rulo Hose Reel

3,950,000₫ 4,000,000₫