DỤNG CỤ CHỮA CHÁY

 Bồ cào PCCC Bồ cào PCCC
198,000₫

Bồ cào PCCC

198,000₫

 Bộ đàm PCCC Bộ đàm PCCC
690,000₫
 Búa phá kính Búa phá kính
200,000₫
 Búa tạ PCCC Búa tạ PCCC
250,000₫

Búa tạ PCCC

250,000₫

 Câu liêm PCCC Câu liêm PCCC
239,000₫
 Đèn pin PCCC Đèn pin PCCC
295,000₫

Đèn pin PCCC

295,000₫

 Đèn pin PCCC, ánh sáng vàng Đèn pin PCCC, ánh sáng vàng
400,000₫
 Kệ nhựa đựng 1 bình chữa cháy Kệ nhựa đựng 1 bình chữa cháy
129,000₫
 Khóa mở trụ nước Khóa mở trụ nước
300,000₫
 Khung cưa sắt cầm tay Khung cưa sắt cầm tay
295,000₫
 Kìm cộng lực PCCC Kìm cộng lực PCCC
495,000₫
 Loa pin cầm tay Loa pin cầm tay
660,000₫
 Phụ kiện Phụ kiện
2,750,000₫

Phụ kiện

2,750,000₫

 Rìu cứu nạn Rìu cứu nạn
330,000₫
 Thùng phuy đựng cát chữa cháy Thùng phuy đựng cát chữa cháy
600,000₫
 Xà beng PCCC Xà beng PCCC
300,000₫

Xà beng PCCC

300,000₫