Thoát hiểm

 Búa tạ PCCC Búa tạ PCCC
250,000₫

Búa tạ PCCC

250,000₫

 Câu liêm PCCC Câu liêm PCCC
239,000₫
 Đèn chiếu sáng sự cố Kentom Đèn chiếu sáng sự cố Kentom
360,000₫
 Kìm cộng lực PCCC Kìm cộng lực PCCC
495,000₫
Hết hàng
 Mặt nạ lọc độc 1 fin lọc B (MM Đài Loan) Mặt nạ lọc độc 1 fin lọc B (MM Đài Loan)
76,000₫
Hết hàng
 Mặt nạ lọc độc 1 fin lọc D (MM Đài Loan) Mặt nạ lọc độc 1 fin lọc D (MM Đài Loan)
80,000₫
Hết hàng
 Mặt nạ lọc độc 2 fin lọc B (MM Đài Loan) Mặt nạ lọc độc 2 fin lọc B (MM Đài Loan)
96,000₫
Hết hàng
 Mặt nạ lọc độc 2 fin lọc D (MM Đài Loan) Mặt nạ lọc độc 2 fin lọc D (MM Đài Loan)
95,000₫
 Rìu cứu nạn Rìu cứu nạn
330,000₫
 Xà beng PCCC Xà beng PCCC
300,000₫

Xà beng PCCC

300,000₫

 Xẻng xúc cát chữa cháy Xẻng xúc cát chữa cháy
220,000₫