Khay đựng bằng thép sơn đỏ

Khay đựng bằng thép sơn đỏ

SKU:KHAY
5,000,000₫

Mô tả

Khay đựng dầu diễn tập pccc, bằng thép sơn đỏ