Đo điện trở đất kim thu sét trực tiếp

Đo điện trở đất kim thu sét trực tiếp

SKU:DDT
1,500,000₫

Mô tả