Chai tạo khói (Bình xịt thử đầu báo khói), Himax/HQ, 150ml

Chai tạo khói (Bình xịt thử đầu báo khói), Himax/HQ, 150ml

SKU:HM
750,000₫

Mô tả

Chai tạo khói (Bình xịt thử đầu báo khói), Himax/HQ, 150ml