Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, dung dịch ăn mòn

SKU:30L
2,100,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Các doanh nghiệp, nhà xưởng, khu công nghiệp nên trang bị Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, dung dịch ăn mòn đóng gói dạng túi và thùng nhựa

Các sự cố tràn dầu, hóa chất lớn gây sự chú ý của toàn thế giới, toàn quốc gia rất ít khi xảy ra.

Tuy nhiên, điều đáng nói là sự cố tràn, rò rỉ các chất lỏng như dầu, hóa chất, axit, chất lỏng ăn mòn ở mức độ nhỏ và vừa tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng... lại rất thường xuyên xảy ra do sự cố máy móc, bất cẩn của người lao động, nhà kho, hỏng hóc trang thiết bị.

Khả năng ứng phó khẩn cấp có vai trò hết sức quan trọng nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường cũng như nguy hại cho sức khoẻ con người, ảnh hưởng lớn đến tài sản doanh nghiệp.

Với Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, dung dịch ăn mòn đóng gói dạng túi và thùng nhựa, các doanh nghiệp có thể sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với sự cố tràn dầu hay hóa chất tại nhà máy, phân xưởng hay do các phương tiện giao thông gây ra.

Ðặc tính và lợi ích của Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, dung dịch ăn mòn đóng gói dạng túi và thùng nhựa:

- Hấp thụ nhanh mọi dạng dung dịch.

- Cô lập các chất lỏng mà nó hấp thụ.

- Nhanh chóng, an toàn và dễ sử dụng.

- Không độc hại đối với con người, động thực vật và môi trường.

 Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, dung dịch ăn mòn