Nguồn phụ tủ cho tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Nguồn phụ tủ cho tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

SKU:FN-600X-R(220V)
15,000,000₫
Kích thước:

Mô tả

Nguồn phụ tủ Hochiki